Procjene i analize

Procjena rizika, Obrana hrane, Krizni menadžment

Izgradnja učinkovitih sustava procjene rizika, obrane hrane te krovnog sustava kriznog menadžmenta

Iako proizvođači mogu imati uvedene razne sustave kao što su dobra poljoprivredna praksa (DPP/GAP ili GLOBALGAP), dobra proizvodna praksa (DPP/GMP), HACCP i razni sustavi na bazi ISO normi, pri čemu takvi sustavi mogu biti certificirani putem treće strane, cijeli lanac proizvodnje će i dalje biti izložen raznim rizicima i mogućim incidentima.

Stručnjaci Proteka pomažu u izgradnji učinkovitih sustava Procjene rizika, Obrane hrane te krovnog sustava Kriznog menadžmenta.